Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
2015-12-17
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"


 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

 

Projekt ukierunkowany jest na:

- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,

- zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:

 • wnoszenie podań w formie elektronicznej,
 • elektroniczna skrzynka podawcza,
 • urzędowe poświadczenie odbioru, r
 • epozytoria formularzy elektronicznych,
 • podpis elektroniczny.


Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.
 

Gmina Wiązownica przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Wiązownica i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).
 

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Wiązownica w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.
 

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.
 

W ramach projektu Gmina Wiązownica otrzymała w szczególności :

 • serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus – (serwer) typu A – 1 szt.,
 • sprzęt aktywny LAN – Przełącznik typu A (24 portowy) – 1 szt., Przełącznik typu B (48 portowy) – 1 szt.,
 • projekt i budowa sieci LAN – łącznie 43 gniazda,
 • zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B – 1 szt.,
 • zestawy komputerów stacjonarnych – 36 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny),
 • komputery przenośne (notebooki) – 4 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny),
 • monitory komputerowe – 36 szt.,
 • pakiet oprogramowania biurowego – 40 szt.,
 • program antywirusowy (klient) – 40 szt.,
 • urządzenie Biura Obsługi Klienta (urządzenie wielofunkcyjne) typu A – 1 szt.,
 • infomat wewnętrzny – 1 szt.,
 • licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow – 40 szt.,
 • zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 8 szt.


Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:

 • planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Wiązownica) wynosi nie więcej niż 578 196,00 złotych brutto,
 • wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący nie więcej niż 85 907,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Wiązownica)
 • wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący nie więcej niż 5 490,00 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Wiązownica),
 • pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Wiązownica), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż 486 799,00 złotych brutto.


Więcej informacji dotyczących Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

http://www.podkarpackie.pl/

https://www.pseap.pl

luty
2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678
9
10
11121314151617
1819202122
23
24
25262728

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.