Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Ogłoszenie
2020-05-07
Wprowadzone ograniczenia przemieszczania się ze względu na stan epidemii w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało praktyczny poradnik zawierający wskazówki dla osób zagrożonych przemocą.

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Jeśli doświadczasz przemocy albo słyszysz lub podejrzewasz, że komuś w twoim sąsiedztwie dzieje się krzywda koniecznie zadzwoń na policję - 997 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy - 783 827 906.
Ogłoszenie
2020-05-07
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Komenda Powiatowa Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnej informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie internetowej  https://twojparasol.com/.

Ponadto na terenie Gminy został uruchomiony telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Pomoc możesz uzyskać pod numerem telefonu: 783 827 906.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2017
2020-01-13
I n f o r m a c j a
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 skierowany dla mieszkańców Naszej Gminy przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy będą wydawać skierowania na nową edycję pomocy w formie żywności. Ilość skierowań ograniczona. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku oraz osób z rodzin niepełnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu - z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne,
 • renty i emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłat rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.
Ponadto w ramach pomocy żywnościowej prowadzone będą dodatkowe obowiązkowe działania tj. warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne dla rodzin objętych wsparciem. Działania te realizowane będą na terenie Naszej Gminy.

 Wszelkie informacje dot. pomocy w formie żywności uzyskać można w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu 16 622 36 70 lub 16 622 36 31 wew. 111, 112, 121.
Apel
2019-12-06
W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych tj. obniżeniem temperatury Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wiązownicy jak co roku zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Wiązownica o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, samotne, przewlekle chore, bezdomne, a także na rodziny niezaradne życiowo. Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy.

W szczególności apelujemy o zwrócenie uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a zwłaszcza o:
 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych,
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości np. w ramach pomocy międzysąsiedzkiej.
 •  
Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, tel. 16 622 36 70, jak również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno-koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.
Ogłoszenie
2019-11-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępuje do Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” od 1 do 19 listopada 2019 r.
 
W ramach tej kampanii odbędą się w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 4, dyżury kuratorów zawodowych w punktach konsultacyjno-informacyjnych w dniach:
4 - 8 listopada,
12 - 15 listopada,
18 - 19 listopada 2019 r. w godzinach od 900 - 1400, p. 110, I p.
 
Ponadto w ramach kampanii odbędą się dyżury kuratorów zawodowych:

- z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w budynku Starostwa , ul. Jana Pawła II nr 17 , w dniach 4, 7, 13, 19 listopad 2019 r. w godzinach od 1000 – 1300;
 
- z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy w dniach 14 i 18 listopad 2019 r., w godzinach od 900 – 1200 w budynku Urzędu Gminy Wiązownicy, pok. nr 7.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownicy
Informacja
2019-07-17

 
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019
 
Gmina Wiązownica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 13 777,50 zł.

Informacje dotyczące Programu udziela GOPS, tel.  16 622 32 70
październik
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
28 07
W sezonie 2020 Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie jest nieczynny!
Przypominamy i ponownie informujemy, że Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie jest nieczynny - na teren Ośrodka nie można wchodzić, nie jest tam prowadzona żadna działalność. Domki na terenie Ośrodka przeznaczone są dla osób z terenu gminy Wiązownica, skierowanych do odbycia kwarantanny.   Wszystkich zaskoczonych i dotknię...
15 10
Ogłoszenie
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zapałów    ...

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.