Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT


Nasza Gmina

Odwiedź nas więcej ...
Link: ./

Jak uzyskać pomoc? 
 

Mieszkańcy Gminy Wiązownica znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków i uprawnień, może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy z wnioskiem o pomoc.

Do Ośrodka pomocy można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego.

Jest to osoba, która udzieli wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji i z którą można odbyć rozmowę o swoich problemach.

Pracownik socjalny po rozmowie ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o wszelkich możliwych formach pomocy.

Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy pracownik socjalny umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Pracownik socjalny poinformuje, jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł.

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -351 zł.

Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach .Aby ją otrzymać, nie można przekraczać pewnych kwot chcąc obliczyć dochód samotnie gospodarującej, należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli ubiegać się o pomoc w lutym, trzeba przedstawić dochód ze stycznia.

Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Uwzględniamy: zarobki, renty, emerytury, zasiłek dla bezrobotnych. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się: kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie innym osobom spoza rodziny, jednorazowe świadczenia socjalnego, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Podstawowym warunkiem otrzymania wszystkich typów zasiłków jest trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina, która ubiega się o pomoc musi znajdować się w ciężkiej sytuacji związanej w szczególność i sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową. To tylko niektóre przykłady , gdyż ustawa o pomocy społecznej wylicza więcej takich sytuacji. Kolejnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium.

Przykładowo, zasiłek stały może otrzymać osoba pełnoletnia , niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczenie do I lub II grupy inwalidów bądź znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

07.08.2018
Niedzielne popołudnia w promieniach zdolnych ludzi   ...
10 08
Komunikat
Strona internetowa w budowie. Za utrudnienai przepraszamy!...
07 08
ZAPROSZENIE
...
14.08.2018
Wójt Gminy Wiązownica informuje, iż w dniu 14.08.2018 r. Urząd Gminy Wiązownica będzie czyn...
10.08.2018
ZARZĄDZENIE  Nr 74/2018   Wójta Gminy Wiązownica z dnia  10 sierpnia 2018r....
09 08
Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Wiązownica
Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zawiadamia o zwołaniu w dniu 16.08.2018 r. ( czwartek ) o godzinie  9 ˚˚ LIV Sesji Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica. ...
09 08
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Cetuli
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula ...
09 08
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Radawie i Surmaczówce
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA OGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa, Surmaczówka ...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.