Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2026
2024-04-23
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2024-2026
 
Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 t.j.) Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Wiązownicy przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
 
Diagnoza:
 
Zakres dostępności
 
 
Zalecenia do wdrożenia
 
 
 
 
 
 
Dostępność architektoniczna
 
 1. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Urzędu  (wyróżnienie początku i końca biegów schodów).
 
 1. Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Urzędu.
 
 1. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 
 
 1. Przygotowanie dokumentacji na budowę windy osobowej w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 1. Budowa windy osobowej w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy. 
 
 
Dostępność cyfrowa
 
 
 1. Monitorowanie strony internetowej Urzędu Gminy w zakresie wymagań obowiązujących przepisów.
 
 1. Uaktualnienie deklaracji dostępności urzędu.
 
 1. Udostepnianie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności 
 
 
Dostępność informacyjno – komunikacyjna
 
 
 1. Umożliwienie kontaktu z urzędem osobom z niepełnosprawnością 
 
 1. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego
 
 1. Popularyzowanie wśród pracowników Urzędu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
 
 
   
Zakres tematyczny oraz terminy realizacji
 
 
Lp.
 
Planowane działania
 
Sposób realizacji
 
 
Termin realizacji
 
 
1.
Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz
budynku i końca biegu schodów)
 
 1. Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. 
 
 1. Realizacja zadania. 
 
 
Do grudnia 2024 r.
 
2.
Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.
 1. Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień
 
 1. Realizacja zadania
 
Do grudnia 2024 r.
 
3.
 
 
Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
 
 1. Oszacowanie zapotrzebowania na ilość miejsc dla osób z niepełnosprawnością
 2. Wyznaczenie miejsc parkingowych.
 3. Oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
 
 
Do grudnia 2024 r.
 
 
 
 
 
4.
 
Bieżąca analiza stanu budynku i pomieszczeń Urzędu Gminy w Wiązownicy pod względem dostosowania do potrzeb ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
 1. Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Urzędu Gminy. 
 
 1. Ewentualne oszacowanie kosztów prac i usług w zakresie możliwości przystosowania budynku oraz pomieszczeń Urzędu Gminy Wiązownica w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
 
Cały okres
 
5.
 
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowo-komunikacyjnej oraz architektonicznej.  
 
 
Aktualizowanie na stronie internetowej urzędu informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. 
 
 
Cały okres
 
6.
 
Uaktualnienie deklaracji dostępności Urzędu.
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych w przedmiotowym zakresie. 
 2. Aktualizacja deklaracji. 
 
 
Do marca 2024
                 
 
10.
 
 
Udostępnianie materiałów
informacyjnych o możliwości zgłaszania specjalnych potrzeb 
 
1. Przygotowanie wzorów wniosków o:
 • dostęp do usługi tłumacza migowego
 • zapewnienie dostępności
 • zapewnienie dostępności cyfrowej 
2. Publikacja na stronie internetowej gminy
 
 
 
Cały okres
 
11. 
 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w Urzędzie Gminy
 
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych
 2. Oszacowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i wykonania inwestycji
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 
Do czerwca 2025 r.
 
12
 
 
Budowa windy w budynku Urzędu Gminy
 
 1. Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń
 2. Oszacowanie kosztów budowy windy
 3. Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Realizacja zadania.
 
Do końca 2026 r.
 
 

 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023
2022-07-15
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2022-2023

 
Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 t.j.) Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Wiązownicy przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.

Diagnoza:
 
Zakres dostępności
 
 
Zalecenia do wdrożenia
 
 
 
 
 
 
Dostępność architektoniczna
 
 1. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Urzędu  (wyróżnienie początku i końca biegów schodów).
 
 1. Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Urzędu.
 
 1. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 
 
 1. Przygotowanie dokumentacji na budowę windy osobowej w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
 
Dostępność cyfrowa
 
 
1. Monitorowanie strony internetowej Urzędu Gminy w zakresie wymagań obowiązujących przepisów.
   
 1. Uaktualnienie deklaracji dostępności urzędu.
 
 1. Udostepnienie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności 
 
 
Dostępność informacyjno – komunikacyjna
 
 
 1. Umożliwienie kontaktu z urzędem osobom z niepełnosprawnością 
 
 1. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego
 
 1. Popularyzowanie wśród pracowników Urzędu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
 
 
 
   
Zakres tematyczny oraz terminy realizacji
 
 
Lp.
 
Planowane działania
 
Sposób realizacji
 
 
Termin realizacji
 
 
1.
Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz
budynku i końca biegu schodów)
 
 1. Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. 
 
 1. Realizacja zadania. 
 
 
Do grudnia 2022 r.
 
2.
 
Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.
 
 1. Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień
 
 1. Realizacja zadania
 
 
 
Do grudnia 2022 r.
3.
 
Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
 1. Oszacowanie zapotrzebowania na ilość miejsc dla osób z niepełnosprawnością
 2. Wyznaczenie miejsc parkingowych.
 3. Oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
Do grudnia 2022 r.
 
 
 
 
 
4.
 
Bieżąca analiza stanu budynku i pomieszczeń Urzędu Gminy w Wiązownicy pod względem dostosowania do potrzeb ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
 1. Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Urzędu Gminy. 
 
 1. Ewentualne oszacowanie kosztów prac i usług w zakresie możliwości przystosowania budynku oraz pomieszczeń Urzędu Gminy Wiązownica w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
 
Cały okres
 
5.
 
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowo-komunikacyjnej oraz architektonicznej.  
 
 
Aktualizowanie na stronie internetowej urzędu informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. 
 
 
Cały okres
 
6.
 
Uaktualnienie deklaracji dostępności Urzędu.
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych w przedmiotowym zakresie. 
 2. Aktualizacja deklaracji. 
 
 
Do marca 2023
 
7.
 
Uzupełnienie standardów obsługi klienta w urzędzie o:
- etapy obsługi osób z
niepełnosprawnością
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych w przedmiotowym zakresie. 
 2. Wprowadzenie zmian.
 3. Zapoznanie pracowników urzędu z wprowadzonymi zmianami
 
 
Luty 2022 r.
 
 
8.
 
Aktualizacja Regulaminu Pracy w zakresie regulacji dot. osób z niepełnosprawnością
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych.
 2. Wprowadzenie zmian.
 3. Zapoznanie pracowników urzędu z wprowadzonymi zmianami
 
Luty 2022 r.
 
 
9.
 
Aktualizacja Procedury ewakuacji budynku Urzędu o zapisy dotyczące ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych.
 2. Wprowadzenie zmian
 3. Zapoznanie pracowników urzędu z wprowadzonymi zmianami
 
 
 
Luty 2022 r.
 
10.
 
 
Udostępnienie materiałów
informacyjnych o możliwości zgłaszania specjalnych potrzeb 
 
1. Przygotowanie wzorów wniosków o:
 • dostęp do usługi tłumacza migowego
 • zapewnienie dostępności
 • zapewnienie dostępności cyfrowej 
2. Publikacja na stronie internetowej gminy
 
 
 
Luty 2022 r.
 
11. 
 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w Urzędzie Gminy
 
 
 1. Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych danych
 2. Oszacowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i wykonania inwestycji
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 
Do końca 2023 r.
 
 
Możliwość zgłaszania specjalnych potrzeb
2022-02-07
     Zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Gminy Wiązownica zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
     Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Urzędu Gminy chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
    W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
     W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Gminy Wiązownica nie musi być wcześniej uzgadniana.
W celu nawiązania kontaktu osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących sposobów środków komunikacji:
 • faks: 84 688-20-09
 • SMS – numer 609 385 338
 • za pomocą skrzynki na ePUAP na adres /UGW/skrytka
 • wizytę osobistą w Urzędzie Gminy Wiązownica,
ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 
Osoby uprawnione, mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (usługi tłumacza migowego).
 
Do pobrania: 
Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza migowego.pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej Gminy Wiązownica.pdf
lipiec
2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
10.06.2024
...
22 03
XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna”
W środę, 20 marca, w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy oraz Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gmin...
27 04
ZAPROSZENIE NA GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych, w którym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z gminy Wiązownica oraz stowarzyszenie Młodzieżowe "Auxilium". Wydarzenie odbędzie się środę, 3 maja, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy.   ...
11.07.2024
Na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nielepkowice ...
11 07
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
Na sprzedaż  nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości  Manasterz ...
 
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
KDR
500
ZIP
SIP_2
 
 
 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.