Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

WZORY WNIOSKÓW
2009-03-10

WARUNKI ZABUDOWY, INWESTYCJE
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy wniosek.pdf
1.1 Przykład wypełnianionego wniosku TUTAJ
2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą gminną wniosek.pdf 
5. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wniosek.pdf
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie wniosek.docx


GOSPODARKA ODPADAMI 
OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica wniosek.pdf
2. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Wiązownica wniosek.pdf
3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica wniosek.pdf
4. Wniosek o udzielnie zezwolenia na prowadzenie działalnosci z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływywocyh i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wiązownica wniosek.pdf
5. Deklaracja za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców deklaracja.pdf
6. Deklaracja za wywóz odpadów komunalnych od domków letniskowych deklaracja.pdf
7. Oświadcznie do deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmniejszenia ilości osób zamieszkujacych nieruchomość WYPEŁNIONA WRAZ Z DEKLARACJĄ oświadczenie.pdf
8. Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny TUTAJ
9. Deklaracja nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzona jest działalność gospodarcza TUTAJ
10. Oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami TUTAJ
11. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek.pdf
12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - podmioty gospodarcze wniosek.docx
13. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne wniosek.docx
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew wniosek.docx
15. Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat wniosek.doc
16. Formularz zgłoszenia istniejących zbiorników bezodpływowych formularz.doc
17. Zgłoszenie instalacji, której uzytkowanie nie wymaga pozwolenia wniosek.pdf
18. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gosp. domowego - Czyste Powietrze wniosek.doc
19. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej z agresywną wniosek.doc


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
DODATEL WĘGLOWY I ELEKTYCZNY

1.  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz A: pobierz.pdf
2.  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz B: pobierz.pdf

3.  Wniosek o dodatek węglowy 2022: pobierz
4.  Wniosek o dodatek elektryczny 2022: pobierz
5.  Instrukcja jak wypełnić wniosek: pobierz


URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Wniosek o wydanie ddowodu osobistego wniosek.pdf
2. Zgłoszenie pobytu stałego wniosek.pdf
3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego wniosek.pdf
4. Zgłoszenie pobytu czasowego wniosek.pdf
5. Wniosek o zgłoszenie do wpisu działalności gospodarczej wniosek.pdf
6. Zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wniosek.pdf 
7. Zgłoszenie zmian wpisu do działalności gospodarczej wniosek.pdf
8. Wniosek o wydanie duplikatu wpisu lub wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności wniosek.pdf
9. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek.pdf
10. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych wniosek.pdf
11. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wniosek.pdf
11a. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej oświadczenie.pdf
11b. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka oświadczenie.pdf
11c. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej oświadczenie.pdf
11d. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych informacja.pdf


PODATKI

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wniosek.pdf oswiadczenie.pdf
2. Deklaracja na podatek od nieruchomości deklaracja.pdf  załacznik_do_deklaracji.pdf
3. Deklaracja na podatek rolny deklaracja.pdf   załącznik do deklaracji.pdf
4. Deklaracja na podatek leśny deklaracja.pdf   załącznik_do_deklaracji.pdf
5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolengo, leśnego informacja.pdf


NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OD 01.07.2019 r. OBOWIĄZUJĄ W 2020,2021 r.
1. Deklaracja podatek leśny deklaracja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf
2. Deklaracja podatek od nieruchomości deklaracja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf
3. Deklaracja podatek rolny deklaracja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf
4. Informacje o gruntach informacja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf załącznik 3.pdf
5. Informacja o lasach informacja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf załącznik 3.pdf
6. Informacja o nieruchomościach informacja.pdf załącznik 1.pdf załącznik 2.pdf załącznik 3.pdf


UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz
2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego pobierz
3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości pobierz
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do zwolnień w podatku od nieruchomości pobierz


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy Wiązownica wzór.pdf


ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wniosek.pdf
2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
2a. wniosek.pdf 
2b. oświadczenie.pdf
2c. oświadczenie.pdf
2d. oświadczenie.pdf
2e. oświadczenie.pdf
2f. załącznik.pdf
3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
3a. wniosek.pdf
3b. załącznik.pdf
3c. oświadczenie ZSR05.pdf
3d. oświdczenie ZSR07.pdf
3e. oświadczenie ZSR10.pdf
4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wniosek.pdf 
4a. oświadczenia.pdf
5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wniosek.pdf 
5a. oświadczenie.pdf 
5b. oświadczenie.pdf
5c. zaświadczenie.pdf
6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf
6a. Oświadczenie o koordynacji świadczeń osób przebywających za granicą wniosek.pdf 
6b. załącznik.pdf
7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start wniosek.pdf
7a. załącznik.pdf
8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego wniosek.pdf
9. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek.pdf
9a. załącznik.pdf
9b. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach.pdf
9c. oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności eghzekucji alimentów.pdf
9d. oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA.pdf
9e. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf
9f.  WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW.pdf


DODATEK OSŁONOWY
1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego: pobierz.pdf
2. Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach: pobierz.pdf
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego: pobierz.pdf


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY

1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków: pobierz.pdf
2. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: pobierz.pdf
3. Wniosek o udostępnienie wody z hydrantu: pobierz.pdf
4. Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza: pobierz.pdf

czerwiec
2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
10.06.2024
...
22 03
XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna”
W środę, 20 marca, w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XIII edycji Gminnego Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy oraz Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gmin...
27 04
ZAPROSZENIE NA GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych, w którym udział wezmą uczniowie szkół podstawowych z gminy Wiązownica oraz stowarzyszenie Młodzieżowe "Auxilium". Wydarzenie odbędzie się środę, 3 maja, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy.   ...
21 06
DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W RAMACH PRIGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027
                Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wiązownicy informuje o rozpoczęciu z dniem  01 lipca 2024r przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu  dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na ...
18 06
SPRZEDAŻ WOZU STRAŻACKIEGO
🚒 Informujemy o możliwości zakupu wozu strażackiego, Jest to świetna okazja dla jednostek straży pożarniczej oraz firmy poszukującej sprawdzonego sprzętu gaśniczego.  Szczególy w ogłoszeniu 👉  TUTAJ       ...
  
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
KDR
500
ZIP
SIP_2
 
 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.