Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas
wiazownica film zdjecie w sliderze

Nasza Gmina

Odwiedź nas

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 r.
2021-12-23
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIĄZOWNICA NA 2022 r.
POBIERZ 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH W RADAWIE NA 2022 r.
POBIERZ
INFORMACJA ODNOŚNIE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
2021-02-18INFORMACJA ODNOŚNIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MIESIĄCU LUTYM 2021 r.


 
Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż w związku intensywnymi opadami śniegu jakie miały miejsce w ostatnim czasie nie jest możliwe dojechanie wszędzie przez firmę PGKiM samochodem po odbiór odadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem.
W związku z tym jeśli warunki atmosferyczne ulegną poprawie to odbiór w/w odpadów odbędzie się w przyszłym tygodniu (tj. ostatni tydzień lutego).
Prosimy jednocześnie mieszkańców, którzy wystawili odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem o pozostanienie ich przed posesją oraz przekazanie informacji o nieodebranych odpadach do firmy PGKiM. 
FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE
2021-01-25

Wójt Gminy Wiązownica informuje,
iż odbiorem jak i zagospodarowanie odpadow komunalnych
z terenu Gminy Wiązownica w 2021 r. będzie zajmowało sie:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W SPRAWIE KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
2021-01-15
  O G Ł O S Z E N I E
 
        Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców Gminy Wiązownica,
     iż od 01 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, która wyposażona jest w przydomowy kompostownik może otrzymać ulgę w wysokości 1,00 zł od osoby w opłacie za wywóz odpadów komunalnych.
W celu otrzymania wyżej wymienionej ulgi należy złożyć nową deklarację na wywóz odpadów komunalnych elektronicznie bądź osobiście w Urzędzie Gminy Wiązownica  pokój nr 3 (na parterze).
W razie dodatkowych pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 16 622 36 31 w. 110 lub 115, 602 380 906 lub email: go@wiazownica.com.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2021 r.
2020-12-31
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIĄZOWNICA NA 2021 r.
POBIERZ 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH W RADAWIE NA 2021 r.
POBIERZ
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 r. OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA
2020-08-31
 
 
WSZYSTKIE ODPADY NALEŻY WYSTAWIC PRZED POSESJĘ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00.
ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
2020-08-06
O G Ł O S Z E N I E ! ! !


     Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż od dnia 01.08.2020 r. uległa zmianie stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Obecnie wynosi ona:

- 20,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne są zbierane selektywnie
- 40,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne są zbierane nieselektywnie
- 120,00 zł od nieruchomości powyżej 6 osób, gdy odpady są zbierane selektywnie
- 240,00 zł od nieruchomości powyżej 6 osób, gdy odpady są zbierane nieselektywnie.

     
Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy opłacić na konto indywidualne, które posiada każdy z mieszkańców bądź w kasie Urzędu Gminy.
ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
2020-06-09
O G Ł O S Z E N I E ! ! !


     Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż od dnia 01.04.2020 r. uległa zmianie stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Obecnie wynosi ona:

- 15,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne są zbierane selektywnie
- 30,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne są zbierane nieselektywnie
- 90,00 zł od nieruchomości powyżej 6 osób, gdy odpady są zbierane selektywnie
- 180,00 zł od nieruchomości powyżej 6 osób, gdy odpady są zbierane nieselektywnie.

     Płatność za II kwartał 2020 r. należy opłacić na konto indywidualne, które posiada każdy z mieszkańców oraz w kasie Urzędu Gminy. 

 
Informacja o indywidualnym systemie odbioru odpadów w Radawie
2020-03-02
Wójt Gminy Wiązownica informuje właścicieli nieruchomości letniskowych i gospodarczych w miejscowości Radawa, iż od 1 marca br. będzie obowiązywał indywidualny system odbioru odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości mający podpisane umowy na wywóz odpadów powinni zgłosić się po odbiór pakietu worków do PGKIM w Jarosławiu ul. Przemyska 15 tel. 16 621 25 60 lub do Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku tel. 16 621 63 87. Właściciele nieruchomości, którzy nie podpisali jeszcze umów z PGKIM są zobowiązani je zawrzeć. Powyższe będzie podlegało kontroli – jako wykonanie obowiązku ustawowego.
Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych w Radawie
2020-03-02
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1.03.2020 r. zaprzestaje odbierać odpady komunalne ze zbiorczych wiat usytułowanych na terenie domków letniskowych w Radawie. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych z domków letniskowych odbywał się będzie w systemie workowym, na podstawie zawartych umów z częstotliwością:
- odpady komunalne zmieszane – 1 x w tygodniu /w każdy poniedziałek/
- surowce wtórne – 1 x miesiącu /w ostatni poniedziałek miesiąca/
Miejsce odbioru worków:
- biurowiec PGKIM – ul. Przemyska 16, 37-500 Jarosław
- Zakład Oczyszczania Miasta – Makowisko 163, 37-500 Jarosław
W przypadku pytań prosimy o kontakt PGKIM-ZOM - Makowisko 163 tel. 16 621 63 87
NOWY NUMER RACHUNKU ZA WYWÓZ ODPADÓW
2020-01-16
UWAGA ! ! !
 
Nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Nowu numer rachunku to: 
59 9096 1014 2002 1400 0202 0044

Powyższy numer rachunku za odbiór odpadów komunalnych dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy nie posiadają swojego indywidualnego rachunku a płacili dotychczas na numer : 29 90 96 10 14 20 02 14 00 02 02 00 02.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2020 r.
2020-01-02
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCU STYCZNIU 2020 r.

      Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż odbiór odpadów komunalnych w miesiącu styczniu odbędzie się w następujących terminach:

8.01.2020 r. - SZÓWSKO

15.01.2020 r. WIĄZOWNICA, NIELEPKOWICE, MANASTERZ

22.01.2020 r. - CETULA, RYSZKOWA WOLA, SURMACZÓWKA, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, ZAPAŁÓW

29.01.2020 r. - RADAWA, MOŁODYCZ, PIWODA

Jednocześnie ulega zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych z miejscowości CETULA i PIWODA.


Harmonogram do pobrania: pobierz
 
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w 2020 r.
2020-01-02
UWAGA ! ! !
Nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego dla tych którzy nie posiadają indywidualnego numeru rachunku bankowego.
59 9096 1014 2002 1400 0202 0044


 

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy od dnia 01.01.2020 r. obowiązują nowe stawki:

 

10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

 

20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie.

 

60 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

 

120 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie.

Jednocześnie w kasie Urzędu od dnia 02.01.2019 r. można dokonywać opłaty w następującej formie:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV/AGD
2019-11-21
Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych dla nastepujących sołectw odbędzie się:

II TERMIN

27.11.2019 r. - 
Szówsko,

28.11.2019 r. - Cetula, Piwoda, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Wólka Zapałowska, Zapałów;

29.11.2019 r. - Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Radawa, Wiązownica.

 


   
Wywóz odpadów komunalnych
2019-05-17


    Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców, iż w workach na surowce segregowane tj. plastik (worek żółty), szkło (worek zielony) i makulatura (worek niebieski) mają znajdować się tylko i wyłącznie takie surowce.
    Oddawanie odpadów zmieszanych, które mają znajdować się w koszu bądź czarnym worku a znajdują się w workach na surowce segregowane mogą nie zostać odebrane przez PGKiM.
Harmonogram na 2019 R.
2019-01-03
 
 
WSZYSTKIE ODPADY NALEŻY WYSTAWIC PRZED POSESJĘ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00.
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych
2019-01-03

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe stawki:

 

8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

 

16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie.

 

48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

 

96 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje powyżej 6 osób jeżeli odpady komunalne nie są zbierane selektywnie.

Jednocześnie w kasie Urzędu od dnia 02.01.2019 r. można dokonywać opłaty w następującej formie:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV/AGD w 2018 r.
2018-02-14
Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych dla nastepujących sołectw odbędzie się:
I TERMIN

25.05.2018 r. - 
Szówsko,

28.05.2018 r. - Cetula, Piwoda, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Wólka Zapałowska, Zapałów;

29.05.2018 r. - Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Radawa, Wiązownica.


II TERMIN

19.10.2018 r. - 
Szówsko,

22.10.2018 r. - Cetula, Piwoda, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Wólka Zapałowska, Zapałów;

23.10.2018 r. - Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Radawa, Wiązownica.

 


   
Wywóz odpadów komunalnych w 2017 r.
2016-12-30
Wójt Gminy Wiązownica informuje, iż od nowego roku wywóz odpadów komunalnych będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.

W miesiącu styczniu harmonogram wywozu odpadów przedstawia się następująco:

● 4.01.2017 r. – Szówsko;
● 11.01.2017 r. – Wiązownica, Nielepkowice, Manasterz;
● 18.01.2017 r. – Wólka Zapałowska, Surmaczówka, Ryszkowa Wola, Zapałów;
● 25.01.2017 r. – Piwoda, Radawa, Mołodycz, Cetula.

Harmonogram wywozu odpadów na pozostałe miesiące w roku 2017 zostanie dostarczony przy pierwszym odbiorze w miesiącu styczniu.
FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE
2015-04-01

Wójt Gminy Wiązownica informuje, iż odbiorem jak i zagospodarowanie odpadow komunalnych
z terenu Gminy Wiązownica w 2019 r. będzie zajmowało sie:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

 

październik
2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ko
imprez
kursy do radawy
mapa
sms
sesja gminy
odpady
strategia
pseap
KDR
500
ZIP

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.