Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Jesteś tutaj:
POKL
2011-03-21


 
- 2012 -
 

 

Projekt systemowy
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy kontynuuje realizację projektu
„Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W okresach od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r

W ramach realizacji projektu w zadaniu dotyczącym aktywnej integracji prowadzone są szkolenia:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2. Kursy zawodowe:
- Aranżacja terenów zielonych z elementami florystyki i bukieciarstwa
- Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
- Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
- Kurs języka migowego
3. Trening pracy

W projekcie wsparciem objętych jest 15 osób: w tym bezrobotni, rolnicy w tym jedna osoba niepełnosprawna. Uczestnikom udzielane jest wsparcie finansowe w postaci zasiłków: okresowych, celowych i celowych specjalnych ( wkład własny Gminy)

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oferowane uczestnikom wsparcie jest bezpłatne.

Projektem zarządza zespół projektowy:
1. Koordynator projektu- Kierownik GOPS w Wiązownicy
2. Główny księgowy GOPS w Wiązownicy
3. Pracownicy socjalni

 

 
 
 
 
- 2011 -
 
 
 
 
 
- 2010 -
 

     Od 01.01.2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy ponownie przystąpił do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Wiązownica" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Projekt został skierowany do osób bezrobotnych i nie pracujących zawodowo, w tym rolników po 25 roku życia. Warunkiem udziału w projekcie było również korzystanie z systemu wsparcia z pomocy społecznej i zamieszkiwanie na terenie Gminy Wiązownica.
     Rekrutacja odbyła się w miesiącu styczniu b.r. poprzez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcami pomocy społecznej oraz poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica. W projekcie udział wzięło 17 Beneficjentów Ostatecznych - 14 kobiet i 3 mężczyzn. Udział w szkoleniach był bezpłatny.
     Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach projektu zorganizowano trening kompetencji społecznych, trening pracy oraz kursy zawodowe. Dwóch mężczyzn ukończyło kurs zawodowy - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym wózków zasilanych gazem. Piętnaście pozostałych osób było uczestnikami kursu zawodowego - kucharz. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia kursów uprawniających do pracy w krajach Unii Europejskiej.
     Dzięki kompleksowemu programowi osoby uczestniczące w kursie podniosły swoje kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u nich wzrost osobistych predyspozycji w zakresie autoprezentacji, pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ponadto nabyta wiedza podczas szkoleń i praktyk ze specjalistami zwiększyły szanse powrotu na rynek pracy.
     10 osób pracowało w ramach prac społecznie użytecznych. Beneficjentom udzielano wparcia finansowego - zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne (wkład własny Gminy).
     Projektem zarządzał zespół projektowy - koordynator projektu - Kierownik GOPS w Wiązownicy oraz Główny księgowy GOPS w Wiązownicy. Pracownicy socjalni sporządzali kontrakty socjalne oraz dbali o pełny udział Beneficjentów projektu w szkoleniach. Monitorowali bieżącą sytuację życiową uczestników pomagając rozwiązywać różne trudne sytuacje życiowe w/w.
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy zamierza w 2011 roku przystąpić do realizacji kolejnego projektu systemowego.

 

 

-kliknij aby powiększyć-
 
 
 
 
 
 
 

 

  
POPŻ
2018-09-03
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017
 
Informujemy, że od dnia 14 września 2017 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy będą wydawać skierowania na nową edycję pomocy
w formie żywności.
Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej
tj. 1 268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł. dla osoby w rodzinie.
W drodze porozumienia zawartego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiązownicy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu dotyczącego dystrybucji i magazynowania artykułów żywnościowych, przyznana pomoc wydawana będzie w okresie od października 2017 do 31 maja 2018 r., w magazynie żywności Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Jarosławiu przy ul. Bandurskiego 1. Artykuły żywnościowe wydawane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.00.
Ponadto w ramach pomocy żywnościowej prowadzone będą dodatkowe działania tj. warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne. Działania te realizowane będą na terenie Naszej Gminy.
Informacje o zasadach wydawania żywności oraz zestawach artykułów spożywczch otrzyma każdy z uczestników programu w formie pisemnej wraz ze skierowaniem.
W skierowaniu będzie również podana data pierwszego odbioru artykułów spożywczych.
 

 
czerwiec
2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
02.06.2020
    UCHWAŁA NR XX/188/2020 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2020 r. ...
29 05
Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI – akcja, o której warto pamiętać!
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt polski”, mającą na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ...
23 04
Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW przedłużony do 15 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. ...
29.05.2020
Wójt Gminy Wiązownica informuje mieszkańców Piwody, iż w dniu 2 czerwca br. będzie moż...
29 05
Informacja dotycząca wypłaty stypendium szkolnego
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w dniu 02.06.2020 r. będzie wypłacana Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Stypendium szkolne będzie wypłacane przelewem na konto (zgodnie ze złożoną dyspozycją) lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Wiązownica od godz. 12:00. ...
27 05
Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
W związku z ogólnopolskim problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich i wiejskich (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych w czasie pandemii, prezentujemy wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzany...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.