Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT


Nasza Gmina

Odwiedź nas więcej ...
Link: ./

Wzory wniosków
 
 
WARUNKI ZABUDOWY, INWESTYCJE
 
 
 
 
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
 
 
3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy  wniosek.pdf
 
 
 
 
 
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą gminną wniosek.pdf                  
 
 
6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wniosek.pdf
 
 
 
 
GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA ŚRODOWISKA     

 

 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica  wniosek.pdf
 

2. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Wiązownica wniosek.pdf

 

3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica wniosek.pdf
 

4. Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracja.pdf
 

5. Oświadcznie do deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmniejszenia ilości osób zamieszkujacych nieruchomość oświadczenie.pdf
 

6. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek.pdf

 

7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - podmioty gospodarcze wniosek.pl

8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - osoby fizyczne wniosek.pl

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew wniosek.pl


8. Formularz zgłoszenia istniejących zbiorników bezodpływowych: pobierz.doc

9. Zgłoszenie instalacji, której uzytkowanie nie wymaga pozwolenia wniosek.pdf

 

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
 
 
 
 

1. Wniosek o nowy dowód osobisty wniosek.pdf

 

2. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały wniosek.pdf

 

3. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego wniosek.pdf

 

4. Wniosek o zgłoszenie do wpisu działalności gospodarczej wniosek.pdf

 

5. Zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wniosek.pdf 

 

6. Zgłoszenie zmian wpisu do działalności gospodarczej wniosek.pdf

 

7. Wniosek o wydanie duplikatu wpisu lub wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności wniosek.pdf

 

8. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek.pdf

 

9. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wniosek.pdf
 
 
 
 
PODATKI
 
 
 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wniosek.pdf
 
 
2, Deklaracja na podatek od nieruchomości deklaracja.pdf  załacznik_do_deklaracji.pdf
 
 
3. Deklaracja na podatek rolny deklaracja.pdf   załącznik_do_deklaracji.pdf
 
 
4. Deklaracja na podatek leśny deklaracja.pdf   załącznik_do_deklaracji.pdf


5. Informacja w srpawie podatku od nieruchomości, rolengo, leśnego informacja.pdf
 
 
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
 
 
 
Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy Wiązownica wzór.pdf
 
 
 
 
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
 
 
 
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
2a wniosek.pdf 
2b oświadczenie.pdf
2c oświadczenie. pdf
2d oświadczenie. pdf
2e oświadczenie. pdf
2f oświadczenie. pdf
2g oświadczenie. pdf
2h załącznik. pdf

 
 
 
3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
3a
wniosek.pdf
3b załącznik.pdf
3c oświadczenie ZSR05.pdf
3d oświdczenie ZSR07.pdf
3e oświadczenie ZSR10.pdf

 
 
4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wniosek.pdf   oświadczenia.pdf
 
 
5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wniosek.pdf   oświadczenia.pdf
 
 
10. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf
10a. załącznik nr 2
10b. załącznik nr 3

10c. załącznik nr 4


11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start wniosek.pdf
Załącznik do wniosku.pdf

 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY
 
 
 
1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wniosek.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Wzory wniosków
 
 
WARUNKI ZABUDOWY, INWESTYCJE
 
 
 
 
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wniosek.pdf
 
 
3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy  wniosek.pdf
 
 
4. Zgłoszenie instalacji, której uzytkowanie nie wymaga pozwolenia wniosek.pdf
 
 
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą gminną wniosek.pdf                  
 
 
6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wniosek.pdf
 
 
 
 
GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA ŚRODOWISKA     

 

 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica  wniosek.pdf
 

2. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Wiązownica wniosek.pdf

 

3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiązownica wniosek.pdf
 

4. Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracja.pdf
 

5. Oświadcznie do deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmniejszenia ilości osób zamieszkujacych nieruchomość oświadczenie.pdf
 

6. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek.pdf

 

7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzwów wniosek.pl

8. 
Formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych: pobierz.doc

 

 

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
 
 
 
 

1. Wniosek o nowy dowód osobisty wniosek.pdf

 

2. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały wniosek.pdf

 

3. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego wniosek.pdf

 

4. Wniosek o zgłoszenie do wpisu działalności gospodarczej wniosek.pdf

 

5. Zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wniosek.pdf 

 

6. Zgłoszenie zmian wpisu do działalności gospodarczej wniosek.pdf

 

7. Wniosek o wydanie duplikatu wpisu lub wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności wniosek.pdf

 

8. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek.pdf

 

9. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wniosek.pdf
 
 
 
 
PODATKI
 
 
 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wniosek.pdf
 
 
2, Deklaracja na podatek od nieruchomości deklaracja.pdf  załacznik_do_deklaracji.pdf
 
 
3. Deklaracja na podatek rolny deklaracja.pdf   załącznik_do_deklaracji.pdf
 
 
4. Deklaracja na podatek leśny deklaracja.pdf   załącznik_do_deklaracji.pdf


5. Informacja w srpawie podatku od nieruchomości, rolengo, leśnego informacja.pdf
 
 
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
 
 
 
Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy Wiązownica wzór.pdf
 
 
 
 
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
 
 
 
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wniosek.pdf  oświadczenia.pdf
 
 
3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek.pdf
 
 
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wniosek.pdf   oświadczenia.pdf
 
 
5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wniosek.pdf   oświadczenia.pdf


6. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres w który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wniosek.pdf

 
7. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf


8. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólenj powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf
 
9. Wniosek o ustalenie praw do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf

10. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wniosek.pdf
10a. załącznik nr 2
10b. załącznik nr 3

10c. załącznik nr 4 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIĄZOWNICY
 
 
 
1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków wniosek.pdf
 
 
2. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wniosek.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

07.08.2018
Niedzielne popołudnia w promieniach zdolnych ludzi   ...
10 08
Komunikat
Strona internetowa w budowie. Za utrudnienai przepraszamy!...
07 08
ZAPROSZENIE
...
14.08.2018
Wójt Gminy Wiązownica informuje, iż w dniu 14.08.2018 r. Urząd Gminy Wiązownica będzie czyn...
10.08.2018
ZARZĄDZENIE  Nr 74/2018   Wójta Gminy Wiązownica z dnia  10 sierpnia 2018r....
09 08
Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Wiązownica
Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zawiadamia o zwołaniu w dniu 16.08.2018 r. ( czwartek ) o godzinie  9 ˚˚ LIV Sesji Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica. ...
09 08
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Cetuli
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula ...
09 08
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Radawie i Surmaczówce
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA OGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa, Surmaczówka ...

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.