Gmina Wiązownica
BIP
KONTAKT

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Nasza Gmina

Odwiedź nas

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Radawie i Surmaczówce
2018-08-09
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa, Surmaczówka
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LI/371/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowych działek, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 50/31, położonej w miejscowości Radawa, Sąd Rejonowy w Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę  wieczystąKW  61318/1
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 50/31 - 0,0066ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rekreacyjnych, zabudowanych domkami letniskowymi, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego - obszar istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 50/31 - 2779,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II.1. Dla  działki nr 332/4, położonej w miejscowości Surmaczówka,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  17942/1
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 332/4 - 0,1549ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego - obszar rolny.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 332/4 - 2760,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
III.1. Dla  działki nr 332/3, położonej w miejscowości Surmaczówka,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  17942/1
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 332/3 - 0,0372ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, nieużytkowana, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego - obszar rolny.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 332/3 - 663,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
IV. 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio: z działką nr 50/31 położoną w Radawie, z działka nr 332/4 położoną w Surmaczówce, działką nr 332/3 położoną w Surmaczówce   w terminie do 5 września 2018r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości: za dz. nr 50/31 – 278,00zł, za dz. nr 332/4 – 276,00zł, za dz. nr 332/3 – 67,00zł, na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie  do dnia  5 września 2018r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2018r. (wtorek)  o godz. 12°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr 25 (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa, Surmaczówka
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 

 

Czytano: 1592 razy
lipiec
2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234
5
6
7
891011
12
13
14
1516171819
20
21
2223242526
27
28
293031

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.